chỗ này chỗ này

,

...

.

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

ĐU -LỤC BÁT

                 
                                                ĐU 
                                               Bình minh đu ánh mặt trời
                                        Cây đu vách núi,khỉ ngồi đu cây.
                                             Sao trời vắt vẻo đu mây
                                       Gió mưa tung tẩy đu ngày ,đu đêm !

                                         Thứ 2 (30/06/2014 -04/06 )

                                              Hoa Xương Rồng 

MẶT CẢM XÚC

:-D:-OX(=)>:-D<[-X=D>:-C;):X=( CÁC BẠN CÓ THỂ COPPY LINK MẶT CẢM XÚC ĐỂ CHO VÀO COMMENTS MÀ BẠN THÍCH -HOA XƯƠNG RỒNG

GÓC THIÊN NHIÊN

ẢNH ĐỘNG

..