chỗ này chỗ này

,

...

.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

MONG MONG
  Ra đường mong được gặp hên*
 Yêu nhau mong muốn mình nên vợ chồng.
Đò ngang mong nước xuôi dòng
Đêm Thu mong ánh Trăng Rằm soi nghiêng !

    Thứ 4 (02/07/2014 -06/06)
 Hoa Xuơng Rồng
*Hên : may (tiếng miền Nam)

MẶT CẢM XÚC

:-D:-OX(=)>:-D<[-X=D>:-C;):X=( CÁC BẠN CÓ THỂ COPPY LINK MẶT CẢM XÚC ĐỂ CHO VÀO COMMENTS MÀ BẠN THÍCH -HOA XƯƠNG RỒNG

GÓC THIÊN NHIÊN

ẢNH ĐỘNG

..